Category Archive : Pályázatok

A sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztéséhez az oktatásnak meg kell újulnia, ennek érdekében Egercsehi Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TÁMOP-3.1.4-08/2 pályázatra, amely a „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben” címet viseli, és 50 884 694 Ft összegű támogatást nyert. A pályázat 100 %-ban támogatott, a teljes költséget a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága viseli. A projekt az Európai Unió támogatásával, a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében, azEurópai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A programban a Mikrotérségi Társulás 5 tagintézménye vesz részt: az egercsehi általános iskola és óvoda, a szúcsi óvoda és a hevesaranyosi általános iskola és óvoda. A tagintézmények 2009. szeptember 9-én projektindító nap keretében indítják el a szakmai munkát. A projekt megvalósításának határideje 2010. augusztus 31.

De miről is szól ez a kompetencia alapú oktatás?

Oktatási intézményenként négy-négy tanulócsoportban, valamint egy-egy óvodai csoportban indul el ősztől az új oktatási forma, amelyhez kapcsolódóan a pedagógusok módszertani továbbképzésen is részt vesznek.
A program lényege, hogy a tanítási, tanulási folyamatok új megközelítéseként a gyerekek képességfejlesztésére helyezi a hangsúlyt. Élményszerűvé teszi a tanítási-tanulási folyamatot. Az önkormányzat által elnyert forrásból a pedagógusok képzését, felkészítését finanszírozzák, illetve az adott tanulók kompetencia alapú képzéséhez szükséges tananyagot, taneszközöket vásárolják meg.

A projekt megvalósításáról folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot.

„Kevésbé az a fontos, hogy mit
tanulnak a gyerekek az iskolában,
inkább az, hogy hogyan tanulják,
mert ez maghatározza a tudásuk
felhasználását egész életük során.”
(Max Plancot)